Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ chi tiết cho doanh nghiệp

  -  

1. Bảng chấm công làm thêm giờ là gì?

Chấm công làm thêm thời gian làm chính là mong muốn của bất kỳ người lao động nào khi làm thêm ngoài giờ. Lúc đó cần một bảng chấm công nhằm đánh giá chính xác để có cơ chê trả lương phù hợp.

Bảng chấm công làm thêm là biểu mẫu thuộc quyền sử dụng và trách nhiệm của người phụ trách hay người quản lý nhằm theo dõi việc làm thêm ngoài giờ của nhân viên lao động trong các công ty, đơn vị, tổ chức….

Đối tượng:
- Nhân viên có phát sinh thêm giờ hoặc ca làm việc tại các doanh nghiệp, công ty có quy định làm bảng chấm công làm thêm.
- Đối tượng xác nhận, quản lý bảng chấm công làm thêm là những người phụ trách/quản lý của các phòng, ban, nhóm… có nhân viên làm thêm giờ hoặc những người được ủy quyền.
- Đối tượng nhận bảng: Sau khi các bộ phận quản lý tổng hợp chi tiết sẽ gửi về bộ phận kếtoán. Đây là đối tượng nhận bảng chấm công làm thêm cho nhân viên tại các doanh nghiệp.

Có 2 loại chính:
- Bảng chấm công làm thêm giờ được tính khi phát sinh giờ làm việc thêm ngoài giờ đăng kí làm việc trong ngày.
- Bảng chấm công làm thêm ca được tính khi có phát sinh ca làm việc ngoài ca đăng kí làm trong tuần hoặc tháng. 1 ngày thường có 2-3 ca, mỗi ca làm 8 tiếng. Ngoài ca 8 tiếng phát sinh thêm tính theo làm thêm giờ. Trong phát sinh ca có cả phát sinh thêm giờ.

2. Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Hiện nay, các văn bản hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp là Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC đều ban hành mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo mẫu dưới đây


3. Tại sao cần dùng bảng chấm công làm thêm giờ

3.1. Xác thực công việc

Việc nhân viên đi làm và đôi lúc phát sinh thêm công việc cần làm thêm giờ để hoành thành là điều vẫn thường xuyên xảy ra ở các tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, việc sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ để có thể xác thực công việc một cách rõ ràng, chính xác, cụ thể.

Nhân viên ngoài việc được hưởng lương tính trên số giờ làm việc chính thức còn có nhu cầu tăng ca phục vụ công việc, do đó cần phải có giấy tờ, biểu mẫu ghi lại chứng minh giờ mà họ đã làm thêm để có thể trả lương theo đúng quy định và tránh xảy ra những mâu thuẫn, bất hòa giữa nhân viên với công ty.

3.2. Quản lý nhân viên

Mỗi công ty, doanh nghiệp đều có rất nhiều các bộ phận khác nhau, đặc biệt là các công ty quy mô lớn. Theo đó, số lượng nhân viên cũng rất nhiều và bộ phận nhân sự không thể theo dõi từng người đi làm lúc nào, về lúc nào được. Hơn nữa, với những người làm việc thêm giờ ở lại sau thì họ không thể ở lại quản lý được. Do đó, cần thiết phải có bảng chấm công làm thêm giờ để có thể quản lý một cách tốt nhất nhân viên trong công ty, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc quản lý chặt chẽ nhân viên trong công ty có thể giúp họ nhận biết được những ai có tiềm năng, năng lực tốt, làm việc hiệu quả để điều chỉnh mức lương phù hợp với từng người và xét duyệt thăng tiến cho họ.

3.3. Đảm bảo chính xác về tiền lương cho nhân viên

Các doanh nghiệp sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ để có thể đảm bảo được quyền lợi của nhân viên về chế độ lương, thưởng xứng đáng với thời gian cũng như công sức làm việc.

Bảng chấm công này giờ sẽ ghi lại tất cả số giờ làm thêm trong ngày và cộng tổng theo tháng của các nhân viên có phát sinh công việc. Do đó, nhân viên tăng ca không phải lo việc mình làm thêm mà không ai biết hay không ai ghi nhận. Điều đó tạo cho nhân viên sự thoải mái và làm việc có năng suất, hiệu quả hơn.