Phần mềm chấm công bằng wifi nào tốt nhất hiện nay?

  -  
I. Chấm công bằng wifi là gì?
Chấm công bằng wifi là hình thức chấm công trên điện thoại. Khi thiết bị di động kết nối với wifi của công ty, nhân viên có thể thực hiện chấm công ngay trên ứng dụng chấm công của điện thoại.
Hình thức chấm công này bắt buộc nhân viên phải kết nối được với wifi của doanh nghiệp thì việc chấm công mới được thực hiện thành công. Nếu nhân viên sử dụng mạng di động cá nhân hay wifi không thuộc doanh nghiệp thì hệ thống sẽ không thể kết nối, do đó quá trình chấm công sẽ không thể diễn ra.
II. Ưu điểm và nhược điểm của chấm công bằng wifi
1. Ưu điểm
Phương pháp chấm công bằng wifi mang lại rất nhiều sự tiện lợi cho người sử dụng. Dưới đây là các ưu điểm tuyệt vời của hình thức chấm công này:
- Thực hiện chấm công nhanh chóng
- Quản lý dữ liệu tập trung
- Đảm bảo thông tin chính xác
- Hỗ trợ quản lý nhân viên
2. Nhược điểm
Bên cạnh những ưu điểm mà hình thức chấm công bằng wifi mang lại, vẫn tồn tại những mặt hạn chế cần khắc phục.
- Không thể chấm công khi mất kết nối mạng
- Hạn chế người có khả năng sử dụng
- Chi phí đắt
III. Giải pháp chấm công nào tốt nhất hiện nay?
>>> Để tìm hiểu chi tiết về phần mềm, xem ngay tại đây