Nguyên tắc xét duyệt đối tượng mua Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City

  -  

Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước do Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Dự án Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City đang được chuẩn bị khởi công thi công phần móng và xây dựng nhưng đã có rất nhiều khách hàng có nhu cầu muốn mua hồ sơ đăng ký mua tại đây.

Để hỗ trợ thêm thông tin về dự án, Chủ đầu tư Hồng Hà Việt Nam xin thông báo về các: “Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City” để khách hàng có thể nắm bắt được và chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua.


Dưới đây là các nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mới nhất theo Khoản 1 Điều 23 Nghị định 49/2021/NĐ-CP tại Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City:

♦ Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do Chủ đầu tư Hồng Hà Việt Nam công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City được thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

♦ Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) NOXH Hồng Hà Eco City nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do Chủ đầu tư Hồng Hà Việt Nam tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án được phê duyệt tham gia giám sát và việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

 ♦ Trường hợp dự án có đối tượng đảm bảo quy định tại Điều 22 Nghị định này là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định.

Số lượng căn hộ (căn nhà) dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 02 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ (căn nhà) nhà ở xã hội của dự án.

Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ.

Các căn hộ chung cư xã hội hồng hà eco city dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân thì có thể đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án do các thành phần kinh tế đầu tư hoặc dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải quyết một lần.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chí xét duyệt đối tượng, điều kiện đối với các trường hợp được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội do mình triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang gửi Bộ Xây dựng để có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi ban hành, trong thời hạn 15 ngày làm việc Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời về nội dung xin ý kiến.

Thông tin chi tiết về: vị trí, mặt bằng, giá bán, hồ sơ, hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký mua căn hộ Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City cho khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

♦ Địa chỉ: Khu đô thị Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

♦ Hotline: 0988160384 (trực tiếp chủ đầu tư)