Nâng cao và cải thiện dịch vụ khách hàng social với Chatbot

  -  
Năm 2021, thuật toán Facebook được tạo thành từ bốn tín hiệu xếp hạng chính: lần truy cập gần đây, mức độ phổ biến, loại nội dung và mối quan hệ.

https://letonline.vn/nang-cao-va-cai-thien-dich-vu-khach-hang-social-voi-chatbot/