Cách xử lý mùi cho hệ thống nước thải

  -  

1. Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện mùi của hệ thống xử lý nước thải

Sự phân hủy hữu cơ của vi sinh vật, Metanethiol CH4S, Skatoles C9H9N, axit vô cơ, andehitxeton, hợp chất hữu cơ bay hơi VOC (amoniacH2S...)

2. Giải pháp xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải

  • Sử dụng công nghệ Ozone xử lý mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải khoảng 60%-70%
  • Xử lý mùi hệ thống xử lý nước thải bằng Dr.Air UV hiệu quả đạt trên 90%
  • Tháp rửa khí hoặc tháp hấp thụ/hấp phụ xử lý mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải.
  • Hấp thụ Cacbon
  • Công nghệ pha lỏng.
  • Công nghệ sinh học.

Xem chi tiết cách xử lý mùi nước thải