Hoa đất trang trí

  -  

Hoa lay ơn - 85.000 VNĐ/ cành ( cao khoảng 65cm)


Hoa Ly ly - 160.000 VNĐ

Bình hoa ly ly vảng (màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng)

Cao khoảng 70cm

Giá bán: 160.000/ cành

 

Hoa Lay ơn - 85.000 VNĐ / cành ( cao khoảng 65cm)