Tiện gỗ giá rẻ chất lượng … như thế nào.

  -  

Thay vì tối ưu các quá trình, yếu tố trong sản xuất để mang lại cho khách hàng các sản phẩm tiện gỗ có giá thành cạnh tranh nhất. Các cơ sở sản xuất tiện gỗ lại lựa chọn phương án dễ dàng hơn là cắt giảm chất lượng sản sản phẩm để cạnh tranh về giá.

Khác với cách nghĩ đó DPF lựa chọn cho mình một lối đi khác trong việc tìm cách giảm giá thành nhưng không thay đổi chất lượng sản phẩm

Cùng DPF tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiện gỗ của nhà máy gia công tiện gỗ lớn nhất Việt Nam.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiện gỗ.

1. Nhóm yếu tố nguyên vật liệu ( Materials) :

Không thể có sản phẩm tốt từ nguyên vật liệu kém chất lượng.

2. Nhóm yếu tố kỹ thuật -Công nghệ – thiết bị (Machines) :

Nhiều doanh nghiệp đã coi công nghệ là chìa khoá của sự phát triển.

Công nghệ: Quá trình công nghệ có ảnh hưởng lớn quyết định chất lượng SP

3. Nhóm yếu tố phương pháp tổ chức quản lý ( Methods ):

Vì vậy, chất lượng của hoạt động quản lý chính là sự phản ánh chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.

4. Nhóm yếu tố con người ( Men ):

Con người vẫn được coi là nhân tố căn bản nhất tác động đến hoạt động quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Xem thêm :